Varför kan man flyga? skolår 7-9

Eleverna får en inblick i varför flygplan kan flyga. Tillsammans med pedagog från Aeroseum tittar de bland annat på luftströmmen kring vingprofiler.  Skolprogrammet består av en guidad visning samt ett enkelt experiment.  

Innehåll: Så fungerar luft. Begrepp, modeller och teorier inom aerodynamiken, till exempel luftmotstånd, gravitation och lyftkraft. 

Lgr: 11.

  • Skolans uppdrag: Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.
  • Kursplan teknik: Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.