Bli pilot för en dag – Skolår F-3

Att bli pilot är mångas dröm, men har du det som krävs? För att bli pilot måste man klara vissa tester. Barnen får testa att göra några av dem. De får även provsitta i cockpit på flygplan och helikoptrar. Skolprogrammet kan genomföras på egen hand eller tillsammans med Aeroseums pedagoger.

Innehåll: Testa dina sinnen, flygplanets delar och funktioner.

Lgr: 11.

  • Skolans uppdrag: Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.
  • Naturorienterande ämnen F-3: Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Förslag till efterarbete: Hur, varför och vad behöver flygplan för att kunna flyga.