Bli pilot för en dag – Förskola

Att bli pilot är mångas dröm, men har du det som krävs? För att bli pilot måste man klara vissa tester. Barnen får testa att göra några av dem. De får också provsitta i cockpit på flygplan och helikoptrar. Skolprogrammet kan genomföras på egen hand eller tillsammans med Aeroseums pedagoger.

Innehåll: Testa dina sinnen, flygplanets delar och funktioner.

Förslag till efterarbete: Hur, varför och vad behöver flygplan för att kunna flyga?

Lpfö 98 strävansmål:

  • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära