Make Y70, “yankee seven zero”, airborn again

Aeroseum and the association Vertolen’s Friends is embarking on an ambitious mission to bring back to life the iconic Kawasaki Vertol Y70 helicopter, and we need your support! This historic helicopter holds a special place in aviation history, and we believe it deserves to soar once again.

Through the power of social media, we’re launching a crowdfunding campaign to raise funds for the restoration of the Kawasaki Vertol Y70, “yankee seven zero”. Every contribution, no matter how small, brings us closer to our goal of seeing this magnificent aircraft back in the skies where it belongs. Your support will not only help us restore a piece of aviation history but also preserve it for future generations to admire and learn from. Used primarily for military purposes, in Swedish Navy Aviation, it played a crucial role in various operations and missions.  Join us in this exciting journey as we work towards making dreams take flight again at Aeroseum. Together, let’s make history and witness the triumphant return of the Kawasaki Vertol Y70!

Bakgrund till insamlingen

Under många år har vi i Aeroseum och Vertolens Vänner jobbat hårt för att få helikopter Y70 i luften och bibehållla den flygande. Målet att få den flygande på civilt register nådde vi i september 2018 då Y70 flög igen. Under 2022 var målet att flyga in 2 nya piloter samt delta högtidlighållandet av marinens 500 års firande i Göteborg. Piloterna blev influgna men i samband med förberedelserna för firandet började ett hydraulservo läcka olja.

För att kontrollera helikoptern krävs ett fullt fungerande och tillförlitligt hydraulsystem. För att kunna fortsätta flyga med Y70 behöver vi därför byta ut eller renovera de 4 servon som kontrollerar rotordiskarna. Att genomföra detta kostar mycket pengar och vi vädjar därför om hjälp med finansieringen för att kunna få Y70 i luften igen. Budgeten för att få Y70 i luften ligger på drygt 500.000 kr. vilket vi hoppas kunna samla in genom stöd från er som liksom vi vill fortsätta hålla Y70 flygande.

FLYING Y70, 2022

EVENT “HKP 4 ROLLOUT” 2021

HISTORY