Historisk teknikutveckling – Skolår 7-9

Vi är omgivna av teknik i vår vardag, men hur och varför har den utvecklats? Genom ett flygperspektiv studeras några konkreta exempel på teknikutveckling. Skolprogrammet genomförs tillsammans med Aeroseums pedagoger.

Innehåll: Flygets teknikhistoria, drivkrafterna bakom teknikutveckling.

Lgr: 11.

  • Skolans uppdrag: En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.
  • Kursplan Teknik ämnets syfte: Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen.

Förslag till efterarbete: Vilka konsekvenser valet av olika tekniska lösningar får.