Historisk teknikutveckling – Gymnasiet

Vi är omgivna av teknik i vår vardag, men hur och varför har den utvecklats? Genom ett flygperspektiv studeras några konkreta exempel på teknikutveckling. Skolprogrammet genomförs tillsammans med Aeroseums pedagoger. 

Innehåll: Flygets teknikhistoria, drivkrafterna bakom teknikutveckling.

Lgy 11

  • Teknikämnets syfte: Undervisningen ska belysa hur teknik har utvecklats och utvecklas i växelverkan med det omgivande samhället.
  • Kursplan teknik 1: Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället.

Förslag till efterarbete:  Vilka konsekvenser valet av olika tekniska lösningar får.