Historisk teknikutveckling

Vi är omgivna av teknik i vår vardag, men hur och varför har den utvecklats? Genom ett flygperspektiv studeras några konkreta exempel på teknikutveckling. Skolprogrammet genomförs tillsammans med Aeroseums pedagoger. 

Innehåll: Flygets teknikhistoria, drivkrafterna bakom teknikutveckling.

Förslag på efterarbete: Vilka konsekvenser valet av olika tekniska lösningar får.