Kalla kriget – Skolår 7-9

Efter andra världskriget följde en över 40 år lång tid när det rådde ett så kallat kallt krig i världen. Många länder drogs in i den pågående maktkampen mellan USA och Sovjetunionen. Genom en guidad visning med utgångspunkt i Aeroseums tidigare topphemliga bergshangar från kalla krigets dagar berättar Aeroseums pedagoger om hur oron för krig påverkade Sverige. 

Innehåll: Det svenska samhället under kalla kriget. Det svenska militärflygets utveckling och uppgift under kalla kriget.

Lgr: 11.

  • Skolans uppdrag: En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.
  • Kursplan historia: Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.
  • Kursplan historia: Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  • Kursplan historia: Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Förslag till efterarbete:  Hur hade världen sett ut om Tyskland och deras allierade vunnit andra världskriget?