Kalla kriget – Gymnasiet

Efter andra världskriget följde en över 40 år lång tid när det rådde ett så kallat kallt krig i  stora delar av världen. Många länder drogs in den pågående maktkampen mellan USA och Sovjetunionen. Genom en guidad visning med utgångspunkt i Aeroseums tidigare topphemliga bergshangar från kalla kriget berättar Aeroseums pedagoger om hur oron för för krig påverkade Sverige.

Innehåll: Det svenska samhället under kalla kriget. Det svenska militärflygets utveckling och uppgift under kalla kriget.

Lgy: 11.
Historieämnets syfte: Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor och förklara människors roller i samhällsförändringar.
• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.

Förslag till efterarbete: Hur hade världen sett ut om Tyskland och dess allierade hade vunnit andra världskriget?