Kommunikation – Skolår 4-6

Nästan allt bygger på en god kommunikation, men på vilka sätt kan man kommunicera? Följ med på en jakt i berget efter olika kommunikationsmedel. Skolprogrammet består av uppdrag som kan genomföras på egenhand eller tillsammans med pedagog från Aeroseum.

Innehåll: Olika kommunikationsmedel, Fördelar och nackdelar med olika kommunikationsmedel.

Lgr: 11.

  • Skolans uppdrag: Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.
  • Skolans uppdrag: Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.
  • Kursplan Svenska ämnets syfte: Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor.