Kommunikation – Skolår F-3

Nästan allt bygger på en god kommunikation, men på vilka sätt kan man kommunicera? Följ med på en jakt i berget efter olika kommunikationsmedel tillsammans med Aeroseums pedagog.

Innehåll: Olika kommunikationsmedel, Fördelar och nackdelar med olika kommunikationsmedel.

Lgr: 11.

  • Kursplanen i Svenska Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor.