I Västra Götalandsregionen finns ett regionalt arrangörsstöd som är till för att stärka arbetet med kultur för barn och unga. Förskolor och skolor i Västra Götalandsregionen kan ansöka om detta stöd som kan användas till:

  • Resa till Aeroseum, Förskolan, skolan eller kommunen betalar 1 000 kronor per hyrd buss, den kostnad som överstiger 1 000 kronor täcks av arrangörsstödet.Vid resa med kollektivtrafik ersätts 50 procent av kostnaden.
  • Entréavgifter, biljetter och/eller guidade visningar 

För mer information läs mer på kultur i väst hemsida https://www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet  eller kontakta er kommunala kultursamordnare, följ ned stående länk för att hitta din kommunala samordnare. https://www.kulturivast.se/kommunala-samordnare

 

Priser

Inträde utan handledare: 50:-/elev
Handledare: + 500:-/Grupp (Grupp max ca 30 elever)
Medföljande pedagoger: Fritt

Efter bokat skolbesök finns möjlighet att boka ett gratis förberedande planeringsbesök för pedagogerna.
Obs! Även detta måste förbokas.

Bokning eller frågor:

För att boka eller få svar på frågor kontakta Skolbokningen på tel: 031-55 83 00 eller skicka en förfrågan via mail till info@aeroseum.se