Samarbete – Skolår 4-6

Varför är det viktigt med gott samarbete och vad kännetecknar det? Med utgångspunkt i flyget utforskar eleverna detta tillsammans med pedagog från Aeroseum. Skolprogrammet består av en guidad visning samt praktisk tillämpning då eleverna tillsammans skall samarbeta för att rädda en skadad tygigelkott.

Innehåll: Övning i samarbete där barnen får öva på att ta hänsyn och jobba ihop. De måste samarbeta och synkronisera sina rörelser för att kunna lösa uppgiften.

Lgr: 11:

  • Skolans uppdrag: Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.