Samarbete – Skolår F-3

Varför är det viktigt med  bra samarbete och vad kännetecknar det? Med utgångspunkt i flyget utforskar eleverna detta tillsammans med pedagog från Aeroseum. Skolprogrammet består av en vägledd presentation samt praktisk tillämpning då eleverna tillsammans skall samarbeta för att rädda en skadad tygigelkott.

Innehåll: Övning i samarbete där eleverna får träna på att ta hänsyn och jobba ihop. De måste samarbeta och synkronisera sina rörelser för att kunna lösa uppgiften.

Lgr: 11.

  •  Skolans uppdrag: Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.
  • Förskoleklassen: Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.