Samarbete – Förskolan

Varför är det viktigt med bra samarbete och vad kännetecknar det? Med utgångspunkt i flyget utforskar barnen detta tillsammans med pedagog från Aeroseum. Skolprogrammet består av en vägledd presentation samt praktisk tillämpning då barnen tillsammans skall samarbeta för att rädda en skadad tygigelkott.

Innehåll: Övning i samarbete där barnen får träna på att ta hänsyn och jobba ihop. De måste samarbeta och synkronisera sina rörelser för att kunna lösa uppgiften.

Lpfö 98 strävansmål:

  •  Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp.
  • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.