Svenska Aeroplan Aktiebolaget – SAAB

 

SAAB grundades 1937 av Bofors AB och Electrolux, med huvudkontor i Trollhättan. Detta slogs senare ihop med ASJA, Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning i Linköping, och huvudkontoret flyttades till Linköping.

B 17

Det första flygplan som kom att konstrueras och byggas helt i SAAB:s egen regi var B 17. Detta var ett enmotorigt störtbombplan, byggt helt i aluminium. Den första prototypen av  B 17 flög första gången 18 maj 1940, och den första leveransen av ett serieflygplan skedde i december 1941. B 17 byggdes i tre olika versioner. Skillnaden mellan de olika versionerna var att de hade olika motorer. Flygplanet kunde förses med landningsställ med hjul eller med skidor, eller med flottörer för landning på vatten. Förutom som bombplan användes den även för spaning, då med beteckningen S 17. Totalt tillverkades 325 B 17, inkl. 2 prototyper. B 17 var i tjänst i flygvapnet från 1941 och fram till 1955.

Under åren 1947 till 1953 sålde flygvapnet sammanlagt 46 begagnade, men helrenoverade B 17A till Etiopien i fyra omgångar.

Flygplan B17. Bild från Svensk Flyghistorisk Förening.

Några data för B 17A

Motor: STVC-3 på 1065 hk

Besättning: 2 personer

Längd: 9,8 m

Spännvidd: 13,7 m

Max vikt: 4 200 kg

Maxhasighet: 444 km/tim

Max flygtid: 6,8 tim

Topphöjd: 8 700 m

Max bomblast: 500 kg

Flygplan J 35 Draken, är fortfarande flygande hos SwAFHF.

Bild från Svensk Flyghistorisk Förening.

Några data om Draken, J 35J:

Längd: 15,34 m

Spännvidd: 9,42 m

Motor: SFA RM 6C

Max startvikt: 12 562 kg

Bränslemängd: 2 865 liter + 4 fälltankar á 525 liter

Maxfart: 2 150 km/h

Topphöjd: 20 000 m

Beväpning: En 30 mm akan, attackraketer, radar- eller IR-robotar och jaktraketer.

Startsträcka: 920 m med ebk, 1 340 utan.

Landningssträcka: 870 m med bromsfallskärm, 1 240 utan.

Flygplan J 35 Draken, är fortfarande flygande hos SwAFHF.

Bild från Svensk Flyghistorisk Förening.

Några data om Draken, J 35J:

Längd: 15,34 m

Spännvidd: 9,42 m

Motor: SFA RM 6C

Max startvikt: 12 562 kg

Bränslemängd: 2 865 liter + 4 fälltankar á 525 liter

Maxfart: 2 150 km/h

Topphöjd: 20 000 m

Beväpning: En 30 mm akan, attackraketer, radar- eller IR-robotar och jaktraketer.

Startsträcka: 920 m med ebk, 1 340 utan.

Landningssträcka: 870 m med bromsfallskärm, 1 240 utan.

Flygplan J 35 Draken, är fortfarande flygande hos SwAFHF.

Bild från Svensk Flyghistorisk Förening.

Några data om Draken, J 35J:

Längd: 15,34 m

Spännvidd: 9,42 m

Motor: SFA RM 6C

Max startvikt: 12 562 kg

Bränslemängd: 2 865 liter + 4 fälltankar á 525 liter

Maxfart: 2 150 km/h

Topphöjd: 20 000 m

Beväpning: En 30 mm akan, attackraketer, radar- eller IR-robotar och jaktraketer.

Startsträcka: 920 m med ebk, 1 340 utan.

Landningssträcka: 870 m med bromsfallskärm, 1 240 utan.

Flygplan J 35 Draken, är fortfarande flygande hos SwAFHF.

Bild från Svensk Flyghistorisk Förening.

Några data om Draken, J 35J:

Längd: 15,34 m

Spännvidd: 9,42 m

Motor: SFA RM 6C

Max startvikt: 12 562 kg

Bränslemängd: 2 865 liter + 4 fälltankar á 525 liter

Maxfart: 2 150 km/h

Topphöjd: 20 000 m

Beväpning: En 30 mm akan, attackraketer, radar- eller IR-robotar och jaktraketer.

Startsträcka: 920 m med ebk, 1 340 utan.

Landningssträcka: 870 m med bromsfallskärm, 1 240 utan.

Flygplan J 35 Draken, är fortfarande flygande hos SwAFHF.

Bild från Svensk Flyghistorisk Förening.

Några data om Draken, J 35J:

Längd: 15,34 m

Spännvidd: 9,42 m

Motor: SFA RM 6C

Max startvikt: 12 562 kg

Bränslemängd: 2 865 liter + 4 fälltankar á 525 liter

Maxfart: 2 150 km/h

Topphöjd: 20 000 m

Beväpning: En 30 mm akan, attackraketer, radar- eller IR-robotar och jaktraketer.

Startsträcka: 920 m med ebk, 1 340 utan.

Landningssträcka: 870 m med bromsfallskärm, 1 240 utan.

Flygplan J 35 Draken, är fortfarande flygande hos SwAFHF.

Bild från Svensk Flyghistorisk Förening.

Några data om Draken, J 35J:

Längd: 15,34 m

Spännvidd: 9,42 m

Motor: SFA RM 6C

Max startvikt: 12 562 kg

Bränslemängd: 2 865 liter + 4 fälltankar á 525 liter

Maxfart: 2 150 km/h

Topphöjd: 20 000 m

Beväpning: En 30 mm akan, attackraketer, radar- eller IR-robotar och jaktraketer.

Startsträcka: 920 m med ebk, 1 340 utan.

Landningssträcka: 870 m med bromsfallskärm, 1 240 utan.

Flygplan J 35 Draken, är fortfarande flygande hos SwAFHF.

Bild från Svensk Flyghistorisk Förening.

Några data om Draken, J 35J:

Längd: 15,34 m

Spännvidd: 9,42 m

Motor: SFA RM 6C

Max startvikt: 12 562 kg

Bränslemängd: 2 865 liter + 4 fälltankar á 525 liter

Maxfart: 2 150 km/h

Topphöjd: 20 000 m

Beväpning: En 30 mm akan, attackraketer, radar- eller IR-robotar och jaktraketer.

Startsträcka: 920 m med ebk, 1 340 utan.

Landningssträcka: 870 m med bromsfallskärm, 1 240 utan.

Flygplan J 35 Draken, är fortfarande flygande hos SwAFHF.

Bild från Svensk Flyghistorisk Förening.

Några data om Draken, J 35J:

Längd: 15,34 m

Spännvidd: 9,42 m

Motor: SFA RM 6C

Max startvikt: 12 562 kg

Bränslemängd: 2 865 liter + 4 fälltankar á 525 liter

Maxfart: 2 150 km/h

Topphöjd: 20 000 m

Beväpning: En 30 mm akan, attackraketer, radar- eller IR-robotar och jaktraketer.

Startsträcka: 920 m med ebk, 1 340 utan.

Landningssträcka: 870 m med bromsfallskärm, 1 240 utan.

Flygplan J 35 Draken, är fortfarande flygande hos SwAFHF.

Bild från Svensk Flyghistorisk Förening.

Några data om Draken, J 35J:

Längd: 15,34 m

Spännvidd: 9,42 m

Motor: SFA RM 6C

Max startvikt: 12 562 kg

Bränslemängd: 2 865 liter + 4 fälltankar á 525 liter

Maxfart: 2 150 km/h

Topphöjd: 20 000 m

Beväpning: En 30 mm akan, attackraketer, radar- eller IR-robotar och jaktraketer.

Startsträcka: 920 m med ebk, 1 340 utan.

Landningssträcka: 870 m med bromsfallskärm, 1 240 utan.

Flygplan J 35 Draken, är fortfarande flygande hos SwAFHF.

Bild från Svensk Flyghistorisk Förening.

Några data om Draken, J 35J:

Längd: 15,34 m

Spännvidd: 9,42 m

Motor: SFA RM 6C

Max startvikt: 12 562 kg

Bränslemängd: 2 865 liter + 4 fälltankar á 525 liter

Maxfart: 2 150 km/h

Topphöjd: 20 000 m

Beväpning: En 30 mm akan, attackraketer, radar- eller IR-robotar och jaktraketer.

Startsträcka: 920 m med ebk, 1 340 utan.

Landningssträcka: 870 m med bromsfallskärm, 1 240 utan.