Svenska flottan går till väders!

 

Svenska militärens benämningar

När det kommer till helikoptrar har svenska Försvarsmakten konsekvent benämnt helikoptrarna efter de nummer de fått när de anskaffats. Även i daglig tjänst används till exempel beteckningen HKP 16 istället för det internationellt kända namnet Blackhawk. Det låter inte sällan i andras öron som fantasilöst och lite tråkigt när man jämför med hur fordon ofta benämns vid sina namn. Men det är något som generellt går igen i det svenska försvaret. Istället för Leopard 2 säger man oftast Stridsvagn 122 till exempel.

Så det är kanske inte så konstigt att när det kom till helikoptrar, som aldrig konstruerats i Sverige utan köpts in från utlandet, så har de konsekvent benämns HKP 1, 2, 3 osv. Men det finns en helikopter, vilken på grund av sitt utseende i folkmun fick ett eget smeknamn som kom att fastna i svenska folkets medvetande. Det var den första svenska militärhelikoptern, HKP 1, eller som den kom att kallas av gemene man, ”Bananen”.

En av två bevarade HKP1 finns idag på Flygvapenmuseet i Linköping. Foto Peter Langsdale

 

Sverige följer utvecklingen

I Sverige följde man utvecklingen i omvärlden och inte minst den svenska marinen såg stora fördelar med helikoptrar. Innan 1926 hade den svenska Marinen haft ett eget flygväsende, men 1926 hade Svenska Arméns och Svenska Flottans flygenheter slagits ihop till Svenska Flygvapnet. Men helikoptern erbjöd möjlighet att flyga personal och materiel till och från fartyg ute till sjöss, vilket flygplan var dåligt lämpade för. Helikoptern var även lämplig för ubåtsjakt och då Marinen hade ansvaret för kustartilleriet och de militära förband som skulle försvara den svenska kusten och skärgårdarna var helikopterns förmåga att flyga ut manskap och utrustning till platser där flygplan inte kunde landa intressant.

Flygvapnet hade i en utredning från 1955 klargjort att de inte hade något intresse för helikoptrar så planer på att organisera ett nytt Marinflyg tog form. Man bedömde att man behövde två typer av helikoptrar, en lätt och en tung. 1957 fattades så beslutet att Marinen skulle sätta upp en helikopterverksamhet. Det blev två divisioner, 1:a Helikopterdivisionen vid Bromma (senare Berga) och 2:a Helikopterdivisionen på Torslanda (från och med 1969 Säve) i Göteborg.

Bananerna kommer

Det var i Mars 1958 som två stycken stora helikoptrar uppenbarade sig över Göteborg på väg till Torslanda. Det var individerna 01 och 02 som anlände till sitt nya land och möttes av förväntansfulla besättningar och markpersonal. Med helikoptrarna kom också deras smeknamn och ”Bananhelikoptern” blev snabbt ett namn på alla svenskars läppar och på tidningarnas löpsedlar. Frågan är varför namnet fick så stort genomslag när man jämför med de helikoptrar som följde.

Kanske var det göteborgarnas ökända sinne för humor, inte minst ordvitsar, som gjorde att dom snappade upp det karaktärsfyllda smeknamnet och försvenskade det till ”Bananen”. Namnet blev som redan nämnt snabbt populärt och skulle överleva HKP 1 och föras vidare.

De första helikoptrarna baserades på Bromma hos den nybildade Marinens 1:a Helikopterdivision. Snart anlände fler HKP 1 och nu fick 2:a Helikopterdivisionen på Torslanda egna ”Bananer”. Som ingen annan svensk stad kom Göteborg att bli hemort för ”Bananhelikoptern”.