Varför kan man flyga? – Skolår 4-6

Genom guidning och luftexperiment utforskar eleverna tillsammans med pedagog från Aeroseum hur, varför och vad flygplan behöver för att kunna flyga. Vi tittar på likheten mellan vanliga flygplan och pappersplan. Skolprogrammet består av en guidad visning samt praktisk tillämpning genom enkla experiment samt pappersflygplansvikning.

Innehåll: Så fungerar luft. Begrepp, modeller och teorier inom aerodynamiken, till exempel luftmotstånd, gravitation och lyftkraft. Flygplanets delar och funktioner.

Lgr: 11.

  • Skolans uppdrag: Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.
  • Skolans uppdrag: Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.
  • Kursplan teknik: Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda.