Varför kan man flyga? – Skolår F-3

Genom guidning och luftexperiment utforskar eleverna tillsammans med pedagog från Aeroseum hur, varför och vad flygplan behöver för att kunna flyga. Vi tittar på likheten mellan vanliga flygplan och pappersplan. Skolprogrammet består av en guidad visning samt praktisk tillämpning genom enkla experiment samt pappersflygplansvikning.

Innehåll: Så fungerar luft. Begrepp, modeller och teorier inom aerodynamiken, till exempel luftmotstånd, gravitation och lyftkraft. Flygplanets delar och funktioner.

Lgr: 11.

  • Skolans uppdrag: Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.
  • Skolans uppdrag: Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.
  • Förskoleklass: Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  • Kursplan naturorienterande ämnen: Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  • Kursplan teknik: Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen