Vi leker och lär om luft – Förskola

Luft syns inte, men finns ändå. Fast i bland går det faktiskt att märka av luften. I en miljö med luftens farkoster runt om kring oss undersöker vi luften på ett lekfullt sätt. Programmet genomförs tillsammans med pedagog från Aeroseum.

Innehåll: 

Lpfö 98 strävansmål

  • Utveckla sin nyfikenhet och lust, samt förmågan att leka och lära
  • Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld
  • Förståelse för naturvetenskap,kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.