Kalla kriget

Efter andra världskriget följde en över 40 år lång oro i världen. Många av världens länder drogs in i maktkampen, som skedde på många olika fronter och världsdelar. Genom en guidad visning med utgångspunkt i Aeroseums tidigare topphemliga bergshangar med anor från kalla kriget berättar Aeroseums pedagoger om oron och hur kalla krigets konflikter påverkat värden ur ett nationellt perspektiv.

Innehåll: Den politiska dragkampen mellan öst och väst. Det svenska samhället under kalla kriget. Det svenska militärflygets utveckling och uppgift under kalla kriget.