Aeroseums vänner

Aeroseum, dess personal och verksamhet innebär bevarande av svensk historia. Detta låter sig dock inte göras gratis. För att stödja verksamheten bildas nu Aeroseums Vänner. En förening som enkom har till uppgift att stödja Aeroseums målsättning och verksamhet....

Volontär – Diversearbetare

På bilden ser ni en rote gräsklippare och vilken fantastisk bredd Aeroseums Volontärer har i sina förmågor. Åkgräsklipparna är sponsrade dels av Traktor AB samt Georg Trulsegårds företag som framgår av den nedre bilden. Piloter är Berndt Falk och Einari...

Spotterplatser på Aeroseums område

Lennart Östlund som är en av Aeroseum Volontärer har iordningställt två spotterplatser inom Aeroseums område. Det är Kullen i förgrunden och Kullen med trappa och vit stång i bakgrunden. Platserna ger en bra utblick och närhet till starter och landningar på bana 01/19...

Celeber dansk DC3 besöker Aeroseum

För femte gången besökte Danmarks enda flygande DC3 Aeroseum. Passagerarna var på Aeroseums område från klockan 1100-1600.Detta är ett tecken på ett mycket stort flygintresse. Ljudet av en startande DC3 är ljuv musik för alla...

Helikopter 70 tekniskt flygfärdigt

Efter fyra fantastiska arbetsdagar av tekniker är nu helikopter 70/SE-HIT tekniskt flygvärdig. Vi avvaktar nu Transportstyrelsens svar på vår ansökan och ett godkännande av vår organisation och insända dokument. En sann historisk bragd har utförts av personal ur 2 Hkp...

Bibliotek under uppbyggnad

Eva Holmberg är ansvarig för uppbyggnaden av Aeroseum Bibliotek. Red har ställt ett antal frågor till Eva: Vad gör Du? Sorterar och katalogiserar böcker från bärkassar till bokhyllorna i Aeroseums bibliotek. Var kommer böckerna ifrån? De har skänkts till Aeroseum av...