Aeroseums stiftelse

Roger Eliasson
Ordförande

Magnus Karlsten
Ledamot

Johan Camp
Sekreterare

Jörgen Carlsson
Ledamot

Cecilia Magnusson
Ledamot

Jonas Enger

Jonas Enger
Ledamot

AEROSEUMS FLYGHISTORISKA RÅD

Referensgrupp i flyghistoriska frågor
- Börje Räftegård
- Carl-Olof Emanuelsson
- Claes Berg
- Björn Svedfelt

Suppleanter – Tony Ribbås, Sten-Eric Petersson, Jorma Heiskanen

 Aeroseum AB

Roger Eliasson
tf VD

Johan Camp
Ledamot

Jörgen Carlsson
Ledamot