2 helikopterdivisionen

HISTORIA

Regeringen beslutade 2004 att minska antalet helikopterbaser i Sverige. Det innebar att 2.a Helikopterdivisionen i Göteborg skulle avvecklas. Den 28 april 2006 avslutades en mer än 30-årig epok på Säve.

2013 fattade regeringen ett beslut om totalavveckling av Helikopter 4 och i februari offentliggjordes en affär där Försvarsexportmyndigheten sålt tio av landets fjorton Helikopter 4 till det amerikanska privata företaget Columbia Helicopters i USA. Av de resterande fyra helikoptrarna hamnade en på flygvapenmuseet i Linköping och tre på Aeroseum.

Aeroseum önskade då att en Helikopter 4 skulle iordningställa och behållas flygande inom Aeroseum organisation.

Som en del i Aeroseum organisation återskapades 2.a Helikopterdivisionen 2013 av f.d. officerare och civila som hade tillhört den ursprungliga 2.a Helikopterdivisionen före nedläggningen. De var beredda att ta på sig uppgiften att verkliggöra önskemålet att få en av de tre tilldelade Helikopter 4 (Y70) auktoriserad i det svenska civila luftfartssystemet.

VERKSAMHET

Målet är att kunna genomföra flygningar årligen i samband med att Barnens flyghelg och en flygdag på hösten.

Utöver detta fasta flygdagar kommer det att vid behov genomföras ytterligare flygningar.

FAKTA Y70

Y70 levererades 1974 till Marinflyget och var baserat på 2. Hkpdiv, Säve under större del av sin tid.

  • Togs ur tjänst i Försvarsmakten 2011
  • Landade på Säve 2011
  • Aeroseum/2. Hkpdiv bildades 2013
  • 2013 – 2018 Förrådsunderhåll och motor – och rotorstarter
  • Första flygningen 2018-10-15
  • Den 14 november 2018 fick helikoptern nationellt flygtillstånd

Kontaktperson

Jan Ljungholm
070 899 23 80
jan.ljungholm@aeroseum.se

 

HKP 4 Yngve 70. Beslut om luftfartyg klassificerat som ett luftfartyg av kulturhistoriskt värde

HKP 4 Yngve 70. Beslut om luftfartyg klassificerat som ett luftfartyg av kulturhistoriskt värde En fantastisk framgång för 2 helikopterdivisionens arbete. Texten nedan är beslutet om HKP 4 Yngve 70, som skickats till oss ifrån Transportstyrelsen. Transportstyrelsens...

HKP 4, Y70 FLYGER IGEN!

HKP 4, Y70 FLYGER IGEN! Helikopter 4, Y 70 flögs senast 2019 och är en unik helikopter. Den enda flygande i Europa. I Tisdags genomfördes en lyckad testflygning med Y70, inför Marinens 500års firande i Göteborgs hamn. Tack till alla inblandade och speciellt...

HKP4 Y70

https://youtu.be/klJt-6zOiWs HKP4 Y70 är en unik helikopter som står uppställd i bergshangaren, Aeroseum. Det är den enda flygande HKP4 i Europa. Under helgen den 25-26 september rangerades Y70 och Y72 upp ur berget för underhåll och motorkörning. Här på filmklippet...

HKP4 ROLLOUT

https://youtu.be/HMeYemMCeuE HKP4 ROLLOUT Tidigt på lördagsmorgonen togs den första helikoptern upp ur bergshangaren. Det är första gången sedan 2019 Hkp4 Y70 ser dagsljus. En imponerande syn att se med vilken kunskap och precision 2Hkp Divisionen genomför arbetet....

PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR U137 MÖTE

Preliminärt Program, 27 oktober kl. 12.30-22.00 Obs Aeroseum har stängt 27 oktober och är endast öppet för anmälda föreläsare och anmälda besökare. Nedanstående är ett preliminärt program. Alla talare har själva kontaktat mig, Roger Eliassson, för att vittna om sina...

HKP 4 ROLLOUT – BOKA IN 26 SEPTEMBER

HKP 4 ROLLOUT OCH MOTORKÖRNING MED YNGVE 70 Välkommen att delta i HKP Rollout utanför Bergshangaren på Aeroseum. Söndagen den 26 september kl. 13-15, rangeras HKP 4, Yngve 70, upp ur bergshangaren för motorkörning.  Detta speciella tillfälle firas med 2...

U137 – 40 ÅR SEDAN GRUNDSTÖTNINGEN

BOKA IN DEN 27 OKTOBER 2021. Aeroseum har en öppen inbjudan för alla intresserade. Vi genomför ett helgdagsarrangemang (kl.13-22) och spelar upp hela U137 händelsen med bilder och av er berättade, upplevda historier. Program och kostnad kommer, men börja redan leta i...

Nyhet i Aeroseums shop

I vår shop finns mycket för både stora och små.En NYHET är våra snygga t-shirts med Y70 tryck. Den enda flygande HKP4 (Boeing Vertol 107) i Europa.

Kärt barn har många namn

Aeroseum håller på att uppföra en utställning om Helikopter 4 som var försvarsmaktens arbetshäst under 48år. Helikoptern användes även flitigt i andra länder och har fått många namn och benämningar. Officiella är Boeing Vertol, Vertol 107, Sea...

Vårkänslor på Aeroseum

Bladen har slagit ut, Y69 har fått på sina tre främre blad.