2 helikopterdivisionen

HISTORIA

Regeringen beslutade 2004 att minska antalet helikopterbaser i Sverige. Det innebar att 2.a Helikopterdivisionen i Göteborg skulle avvecklas. Den 28 april 2006 avslutades en mer än 30-årig epok på Säve.

2013 fattade regeringen ett beslut om totalavveckling av Helikopter 4 och i februari offentliggjordes en affär där Försvarsexportmyndigheten sålt tio av landets fjorton Helikopter 4 till det amerikanska privata företaget Columbia Helicopters i USA. Av de resterande fyra helikoptrarna hamnade en på flygvapenmuseet i Linköping och tre på Aeroseum.

Aeroseum önskade då att en Helikopter 4 skulle iordningställa och behållas flygande inom Aeroseum organisation.

Som en del i Aeroseum organisation återskapades 2.a Helikopterdivisionen 2013 av f.d. officerare och civila som hade tillhört den ursprungliga 2.a Helikopterdivisionen före nedläggningen. De var beredda att ta på sig uppgiften att verkliggöra önskemålet att få en av de tre tilldelade Helikopter 4 (Y70) auktoriserad i det svenska civila luftfartssystemet.

VERKSAMHET

Målet är att kunna genomföra flygningar årligen i samband med att Barnens flyghelg och en flygdag på hösten.

Utöver detta fasta flygdagar kommer det att vid behov genomföras ytterligare flygningar.

FAKTA Y70

Y70 levererades 1974 till Marinflyget och var baserat på 2. Hkpdiv, Säve under större del av sin tid.

  • Togs ur tjänst i Försvarsmakten 2011
  • Landade på Säve 2011
  • Aeroseum/2. Hkpdiv bildades 2013
  • 2013 – 2018 Förrådsunderhåll och motor – och rotorstarter
  • Första flygningen 2018-10-15
  • Den 14 november 2018 fick helikoptern nationellt flygtillstånd

Kontaktperson

Jan Ljungholm
070 899 23 80
jan.ljungholm@aeroseum.se

 

U137 – 40 ÅR SEDAN GRUNDSTÖTNINGEN

BOKA IN DEN 27 OKTOBER 2021. Aeroseum har en öppen inbjudan för alla intresserade. Vi genomför ett helgdagsarrangemang (kl.13-22) och spelar upp hela U137 händelsen med bilder och av er berättade, upplevda historier. Program och kostnad kommer, men börja redan leta i...

Nyhet i Aeroseums shop

I vår shop finns mycket för både stora och små.En NYHET är våra snygga t-shirts med Y70 tryck. Den enda flygande HKP4 (Boeing Vertol 107) i Europa.

Kärt barn har många namn

Aeroseum håller på att uppföra en utställning om Helikopter 4 som var försvarsmaktens arbetshäst under 48år. Helikoptern användes även flitigt i andra länder och har fått många namn och benämningar. Officiella är Boeing Vertol, Vertol 107, Sea...

Vårkänslor på Aeroseum

Bladen har slagit ut, Y69 har fått på sina tre främre blad.

Vintervila

Nu är Aeroseums flygande helikopter Y70 nere i berget för vintervila. Avbladning, konservering och nedrangering kräver stort kunnande och ansvar vilket finns i och runt 2 Helikopterdivisionen. Nästa års flygningar presenteras före Julhelgen.

Besättningschef i Helikopter4

I vår Helikopter 4 Y69 sitter nu Annika som besättningschef. Annika var förste svenske kvinna att bli helikopterförare i försvarsmakten.(De flesta flygplan och Helikoptrarna skall få dockor som Besättningsmedlemmar. Skänk era flygutrustningar som Annika...

Sista flygningen för 2019

I helgen ( 31 augusti ) flög HKP4 för sista gången 2019. För er som missade tillfället i helgen och önskar att flyga med helikoptern kommer det nya chanser nästa år. Under november kommer dessa dagar att anslås, håll utkik på vår Facebook sida eller på...

Medlemsflygningssuccé

38 av medlemmarna i 2HKPDIV vänner flög i det blandade vädret som rådde söndagen 11 augusti. Idel glada leenden efter flygningen! Nästa flygning 31 augusti

Medlemsflygning

11 och 31 Augusti är det dags för medlemsflygning med vår helikopter 4 igen! Passtiderna är 12, 13, 14, 15 och 16. Medlemsavgift (obs obligatorisk) 400kr. Kostnad för flygning över Göteborg och vår vackra skärgård 1100kr. Barn 4-16år medföljer på förälders...

De första men inte de sista

FLYGHISTORIA Här står de historiska första passagerarna i Aeroseums flygande Helikopter 4/Vertol, men de är inte de sista. Helikopter 4 kommer att flyga fler Medlemsflygningar i sommar med Medlemmar i 2 Helikopterdivisionens vänner. Ni som är intresserade,...