2015 -Ett fantastiskt år

31e januari 2016

fyrverkeri2015 blev Aeroseums mest framgångsrika år hitintills. 54 221 besökare passerade in via Aeroseums entrékiosk. Av dessa var ca 22 000 barn och ungdomar. Detta är extra glädjande eftersom Aeroseum målmedvetet satsar på att bli ett Science Center där ungdomarna med alla sina sinnen uppmanas att förkovra sig i de naturvetenskapliga ämnena med inriktning på matematik, teknik och fysik. Göteborg har inget Tekniskt Museum som Stockholm och Malmö varför Aeroseum är en resurs i detta sammanhang.

Jag framför Aeroseums varma tack till Sponsorer, Samverkanpartners, Anställda och Volontärer ! Roger Eliasson Stiftelseordförande