2018 -2019

30e december 2018

2018 -2019 Vi framför härmed vårt varma tack till Samarbets-partners, Volontärer och Anställda för ett fantastiskt 2018. Många fina arbetsinsatser har utförts under året. Det finns gott om starka inneboende krafter och kompetenser inom Aeroseum som borgar för en spännande framtidsutvecklingen. Samarbetet med Serneke under 2018 har fungerat väldigt bra och vi ser nu fram emot ett nytt samarbete med Castellum som en ny grannfastighetsägare. 2019 blir ett spännande och utmanande år! Tack för 2018 och ett Gott Nytt 2019! Charlotte Terner Roger Eliasson