Aeroseums skolfond

21e auguei 2019

Alla skolor har inte råd att besöka Aeroseum och Föräldrar får inte tillfrågas om de vill sända med pengar till museibesök. För att alla skolor skall kunna besöka oss har vi därför skapat Aeroseums Skolfond. Ur denna fond kan bidrag sökas till ett Aeroseumbesök. Bidrag har redan inkommit från ca 10 donatorer men fonden måste fyllas på kontinuerligt.
Vi önskar därför bidrag/donationer från Privatpersoner, Familjer, Företag, Regioner, Kommuner, Länsstyrelser, Fonder, Stiftelser etc....

Swishnummer 1233566619

Bankgiro 5754 - 5477

Dina/ Era investerade medel i Aeroseums Skolfond växer mångfaldigt!