AIRBUS-SIMULATOR 300

28e februari 2018

AIRBUS-SIMULATOR 300 Nu är den färdig. Efter 2.5 år invigde vi Aeroseums sjätte simulator. Det är en trafikflygplanssimulator som skänkts, hittransporterats kanibaliserats och modifierats med Aeroseumteknik. Arbetet har mycket förtjänstfullt påbörjats av Studenter från Chalmers och sedan slutförts av nedanstående herrar.
På sista bilden 3 från vänster står Torbjörn Winsell som invigningsflög. Simulatorn är skänkt av SPU/Svensk Pilotutbildning. Foto: Lennart Almkvist