ÄNNU ETT DANSKT FLYGPLAN
Danskarna har hittat Aeroseum som ett mål för sina Flygplansutflykter!
Var är ni svenskar?
Är ni alla på brandspaning?
Dela gärna till Flygsidor!!
🛫✈️🛬🚁🛩