Arbetslivsmuseernas dag

6e maj 2019

På lördag 11 maj finns vi på plats på Arbetslivsmuseernas dag på Volvomuseet. Aeroseum ingår i ett nätverk som heter Nav som främjar industrihistoria och arbetslivsmuseer i Västra Götaland. De arrangerar denna dag och ni kan läsa mer om dem på länken nedan. http://www.navivast.se/arbetslivsmuseernas-dag-2019/