“TOPPSTUGAN” TILL HÖJDPUNKTEN

Aeroseum arbetar med att förverkliga en vision om en tillgänglighetsanpassad flygupplevelsepark på ovansidan berget. Vårt mål med Höjdpunkten är att utveckla en aktivitetsyta som ska fungera som en naturlig mötesplats, vara en del av barn och ungas skolundervisning, och kunna stimulera nyfikenhet och glädje hos alla våra besökare oavsett funktion. En viktig del i det här arbetet är att samverka med funktionsrättsföreningar. Ytan är på drygt 40 000 m2 och uppe på berget ska det också finnas ett centralhus, toaletter och möjlighet att äta medhavd mat. I den visionen ingår “Toppstugan”. I väntan på att drömmen förverkligas kommer “Toppstugan” förvaras och färdigställas utanför berghangaren. Under två dagar, den 22-23 maj, flyttade vi husmodulerna till Aeroseums område.  Den före detta vårdcentralen omfattar 26 stycken husmoduler med en husyta på 634,5 kvm.

Flytten tog en arbetsdag, samt några extra timmar dagen efter, innan alla 26 husmoduler var på plats bakom 841 och 843 Herkules på Herkulesplattan vid Aeroseum.
Visionen är att de olika delarna av “Toppstugan” ska användas till olika typer av inomhusaktiviteter. Till exempelvis så ska det finnas en cafeteria, ett tyst rum, ett pysselrum, ett läsrum/bibliotek och ett sensoriskt rum. Toppstugan beräknas att börja byggas upp hösten 2025 eller våren 2026.