BESÖK AV LANDSHÖVDING OCH LÄNSÖVERDIREKTÖR
Anders Danielsson och Lisbeth Schultze besökte Aeroseum. De fick information om ett antal av de verksamheter som finns inom Aeroseum. Bilden visar på samtal med Göteborgs Veteranflygsällskap som förevisade sina vackra Göteborgstillverkade flygplan/GV 38. Besökarna flög även Airbus 300 simulator och redovisade hyfsat goda landningsförmågor för ett första flygsimulatorpass.
Foto: Lennart Almqvist