CELEBERT BESÖK

Riksdagens Kulturutskott och Vgregionens Kulturnämnd besökte Aeroseum och fick information om vår breda verksamhet.

Foto: Lennart Almkvist