Koncentrerade tjejer...

Koncentrerade tjejer…

Ellen 4 år och Majken 3 år prövar sin samarbetsförmåga i en av Aeroseums attraktioner.

Flickorna är barnbarnsbarn till den välkände flygplanskonstruktören Erik Bratt som var ansvarig för framtagningen av det svenska stridsflyget J35 Draken.