DONATION
Denna propeller skänktes av Olle Attenius till Aeroseum. Dottern Anna har hjälpt Olle att överföra denna vackra gåva till Aeroseum där den nu får en framträdande roll i vår Propellersamling.