Donation

28e september 2018

DONATION Denna propeller skänktes av Olle Attenius till Aeroseum. Dottern Anna har hjälpt Olle att överföra denna vackra gåva till Aeroseum där den nu får en framträdande roll i vår Propellersamling.