FANTASTISK PROPELLER
Ännu en fantastisk donation till Aeroseum.
Foto: Lennart Almqvist