FÄRDIG!!
Nu är den gamla uttjänta rishögen till gräsklippare:
Reparerad
Renoverad
Nya delar
Målad
Putsad
Fejad
Kontrollkörd
Hållbarhetstestad
Godkänd

Vi tackar Sävebolaget som skänkte den och Frank Millqvists fantastiska gäng som fixat den till resultatet på bilden.

Fantastiskt arbete!