Fina gåvor

8e maj 2020

Ännu ett par föremål har skänkts till Aeroseum. Familjen Fritzne i Göteborg har skänkt en karta, tryckt på siden, som besättningarna på engelska bombflygplan hade insydda i sina Flygjackor. Kartan skulle användas efter ett haveri för att hitta hem till England igen. Lars ha skänkt en radiostyrd 30 år gammal modellhelikopter som fortfarande fungerar. Aeroseum tackar för dessa donationer.