FINA GRÄSYTOR
Genom ett projektbidrag från Sfhm/Smha har Aeroseum fått möjlighet stt köpa denna slagklippare. Den underlättar avsevärt Aeroseums förmåga att hålla gräsytorna trimmade!
Tack Sfhm!