Fina Gräsytor

1e maj 2019

FINA GRÄSYTOR Genom ett projektbidrag från Sfhm/Smha har Aeroseum fått möjlighet stt köpa denna slagklippare. Den underlättar avsevärt Aeroseums förmåga att hålla gräsytorna trimmade! Tack Sfhm!