FINT FLYGBESÖK
Herning Flygklubb har aviserat att de tänker besöka Aeroseum den 19 juli med 6 flygplan. Beräknad ankomsttid mellan 1100-1200.
Flygplanen parkerar på Plattan vid Aeroseum.