FLYGANDE LEVERANS
För ett antal år sådan flögs detta flygplan ned till Aeroseum och överlämnades till Oss för framtida förvaring och vård