Flygledartorn

31e januari 2018

DET NÄRMAR SIG! Säve Flygplats med ett bemannat Flygledartorn kommer att öppna under Våren!! Nedanstående modell fick jag (Roger) vid min pensionsavgång 2001 i gåva av Sveriges bästa Flygledare, de som bemannat Sävetornet.