DET NÄRMAR SIG!
Säve Flygplats med ett bemannat Flygledartorn kommer att öppna under Våren!!
Nedanstående modell fick jag (Roger) vid min pensionsavgång 2001 i gåva av Sveriges bästa Flygledare, de som bemannat Sävetornet.