FLYGSIMULATORER
Aeroseum har 7 flygsimulatorer och 1 modellflygsimulator.
Från vänster:
– Airbussimulatorn 300
– Handikappanpassad/37 Viggen/sittande i rullstol
– SuperViggen avancerad
– Hkp6/Jet Ranger
– Sk61 Bulldog
– 37 Viggen
– Pa24 Commanche