Flygvapnet 90 år!

28e september 2016

Chefen för Flygvapnet reser under 2016 runt till samtliga nuvarande men även nedlagda Flygvapenförband. Förbanden hyllas genom en minnestund med tal, marschmusik och kransnedläggning. Vi som deltog kände oss hedrade genom detta arrangemang. Roger Eliasson

Pa Chef 12 Helikopterdivisionen

Flygvapenchef,-hedra-F9-och-Helikopterdiv-Save,-2016-09-23-(1) Flygvapenchef,-hedra-F9-och-Helikopterdiv-Save,-2016-09-23-(84) Flygvapenchef,-hedra-F9-och-Helikopterdiv-Save,-2016-09-23-(95) Flygvapenchef,-hedra-F9-och-Helikopterdiv-Save,-2016-09-23-(102)