Förberedelser inför Göteborg Modell och Hobby

15e mars 2018

FÖRBEREDELSER PÅGÅR Dammen där modellbåtarna skall hålla till är under uppbyggnad.