FÖRBEREDELSER PÅGÅR
Dammen där modellbåtarna skall hålla till är under uppbyggnad.