Intresserade gäster som i sin vardagsgärning, att hålla Rb Ystad körbar, kände igen sig i Aeroseums besvärliga resa till nuvarande position.
Två föreningar som brinner för samma sak: Håll historien levande!

ystad