GVFS/GÖTEBORGS VETERANFLYGSÄLLSKAP INFORMERAR OM SINA FLYGPLAN OCH SIN VERKSAMHET

17e juli 2018

Tisdagar kl 1300 i Aeroseums Skepp nr 2 kan ni träffa de personer som håller gamla vackra Veteranflygplan flygande.