HÄRLIGA LEENDEN
Elever och Personal från Riksgymnasiet Kristianstad besökte Aeroseum.
Vår FAS37/Funktionsanpassad 37 Viggensimulator var jättepopulär och bokad hela tiden.