HASSE ANDERSSON RADIO P4
Hasse besökte Aeroseum och guidades runt av Charlotte Terner.
Reportaget kommer i Radio P 4 onsdagen 13 februari mellan 1000-1030
Foto: Lennart Almqvist