Helasverigeflyger1_2013_lowAeroseum visade upp sig i Nordstan i samband med utställningen ”Hela Sverige Flyger”. Montern bemannades av Aeroseums duktiga  volontärer  och var mycket välbesökt.